Basement in Devín

VŠVU, 2012
reconstruction proposal for the theatre

Pamiatkovo chránená pivnica by mala slúžiť na kultúrno spoločenské akcie ako divadlá, predstavenia, premietania, tanečné podujatia a iné. Pivnica má 4 miestnosti, z toho jeden súkromný a nerekonštruovaný. Podľa Variantu I. bude prvá miestnosť slúžiť ako vstupná miestnosť s predajom lístkov, druhá, väčšia má funkciu šatňe, menšieho spoločenského priestoru a posedenie. Hlavný priestor pivnice je rozdelený na dve časti, nerekonštruované zákulisie a javisko s hľadiskom. Vo Variante II. je v strednej miestnosti šatňa, ale aj mobilný bar a spoločenský priestor so stolmi, ktorý prechádza až do menšej vstupnej miestnosti. Takéto riešenie si žiada aj umiestnenie sociálnych zariadení, ale vzhľadom na pamiatkový stav pivnice sa tieto musia nachádzať na úrovni terénu alebo v nadzemnej časti stavby. Hlavný priestor je riešený podobne ako pri prvom variante, ale variabilné lavice sa dajú poukladať tak, aby vznikol priestor pre tanečné podujatia.

Samotná rekonštrukcia spočíva v niekoľkých bodoch:
1. Odstránenie naftou znečistenej zeminy
do hĺbky min 30cm,
2. Prevetranie priestorov,
3. Zväčšenie dverí do hlavnej miestnosti
a upravenie vchodu
4. Uloženie čistej vrstvy zeminy a dlažby
z pálených tehál naplocho.
5. Rekonštrukcia dreveného schodiska
6. Inštalácia interiérových prvkov
a kulisy oddeľujúcu zákulisieVersion A

Version B

Before

Cloakroom

Before

Theatre